تبلیغات
یادداشت های عاشقانه... - بدون عشق...
تاریخ : دوشنبه 16 شهریور 1394 | 06:39 ب.ظ | نویسنده : همكلاسی


ﭘﺪﺭﻡ ﻣﻴﮕﻔﺖ : ﺯﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻴﺴﻮﺍﻧﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺩﺭﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ...!!!
ﻣﺎﺩﺭﻡ...
ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮﻯ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﭘﺪﺭﻡ ﻧﺒﻮﺩ!..!
ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻣﻴﮕﻔﺖ: ﺯﻳﺒﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺩ ﻧﻴﺴﺖ ...!!!
ﻣﺮﺩ ﺑﺎﻳﺪﺩﺳﺘﻬﺎﻳﺶ ﺯﻣﺨﺖ ،ﻭ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﺶ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ...!!!
ﭘﺪﺭﻡ ،ﺯﻳﺒﺎ ﻭ ﺟﺬﺍﺏ ﺑﻮﺩ،ﻧﻪ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺯﻣﺨﺘﻰ ﺩﺍﺷﺖ
ﻭ ﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺧﻮﺭﺩﻩ ...!!!
ولی هرگز نگفتند : که زن باید (عاشق ) و مرد باید (لایق) باشد...!!!
عشق را سانسور کردند ... اما من سالها جنگیدم تا فهمیدم
که بدون عشق ... نه گیسوان بلندم زیباست و نه چشمان سیاهم ...!!
و نه مردی با دستان زمخت و گونه های آفتاب سوخته
خوشبختی مرا تضمین میکند ...!!!طبقه بندی: ادبی، عاشقانه،
برچسب ها: بدون عشق،