تبلیغات
یادداشت های عاشقانه... - تسلیم فریاد
تاریخ : پنجشنبه 18 آذر 1395 | 11:03 ب.ظ | نویسنده : همكلاسی
گاهی سکوت تسلیم فریاد ، گاهی اشک همصدا با سکوت
گاهی باید رفت بی دلیل ، لحظه ای می آید که پر از غمی
اسیری در قفسی که اسیر است در قفس زندگی
گاهی باید فراموش کرد، به یاد آن فراموشی یادها را در دل خاموش کرد
و ما رفتیم و از این رفتنها خاطره ای نماند، هر چه بود در لحظه خودش خوش بود
و اینجاست که گذشته ها خاک میخورند
گاهی گذشته ها دل را از هر چه غم است پاک میکنند
و من خاک خوردم و بعد از سالها پر از غمم
با اینکه گذشته ها رفت ، خودم هم در حال رفتنم
و من میروم و کسی دیگر می آید که مرا یاد نمیکند
مثل من خودش را از تاریکی ها رها نمیکند
در خاموشیها نشستی و شمع وجودت روشن بود
حق با تو بود که شمع هم دلیل خاموشی بود
و آن شمع سوخت و همه چیز تمام شد
این گذشته ی خاک خورده ی من بود که تباه شد...
(مهدی لقمانی)

پ.ن:

گاهی گذشته ها دل را از هر چه غم است پاک میکنندطبقه بندی: دلنوشته ها، دلتنگی، غمگین، آرزوها، عاشقانه، شعر،